Писмен въпрос E-012317/11 Auke Zijlstra (NI) до Комисията. Корупцията струва на държавитe-членки на ЕС 120 милиарда евро годишно