Писмен въпрос E-3427/10, зададен от Lorenzo Fontana (EFD) на Комисията. Екологични условия на езерото Вико (Италия) и влошаване на качеството на неговата вода