Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/2008 от 6 юни 2008 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП