Писмен въпрос E-004016/11 Thijs Berman (S&D) до Комисията. Детски труд в Афганистан