2010/575/ЕС: Решение № 1/2010 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания от 16 септември 2010 година за изменение на член 15, параграф 7 от протокол 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество