Решение на Общия съд (oсми състав) от 29 март 2012 г. Решение на Общия съд (oсми състав) от 29 март 2012 г.#Кралство Испания срещу Европейска комисия.#Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Испански пазари за широколентов интернет достъп — Решение, с което се установява нарушение на член 82 ЕО — Определяне на цените — Ценова преса — Лоялно сътрудничество — Прилагане ultra vires на член 82 ЕО — Правна сигурност — Защита на оправданите правни очаквания.#Дело T‑398/07.