Дело C-235/09: Решение на Съда (голям състав) от 12 април 2011 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — DHL Express France SAS, по-рано DHL International SA/Chronopost SA (Интелектуална собственост — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 98, параграф 1 — Наложена от съд за марките на Общността забрана на действия, нарушаващи правото върху марка — Териториален обхват — Принудителни мерки, съпътстващи подобна забрана — Действие на територията на държави членки, различни от тази на сезирания съд)