Дело C-49/20: Преюдициално запитване, отправено от Районен съд — Пазарджик (България) на 29 януари 2020 година — SF / Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — Пловдив