Писмен въпрос E-4627/07, зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Обозначение на хранителни стоки