Regolament ta’ implimentazzjoni tal-kunsill (UE) Nru 1251/2009 tat- 18 ta’ Diċembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1911/2006 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ soluzzjonijiet ta’ urea u ta’ nitrat tal-ammonju li joriġinaw, inter alia , mir-Russja