Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1251/2009 ze dne 18. prosince 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1911/2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Ruska