Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1968 z 3. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny