Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1968 (2015. gada 3. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai