2015 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1968, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti