Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1968, 3. november 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril