Писмен въпрос E-0046/08 зададен от David Hammerstein (Verts/ALE) на Комисията. Хотел Алгаробико в Кабо де Гата