Писмен въпрос E-4147/09, зададен от Marina Yannakoudakis (ECR) на Комисията. Производство и наличност на фалшиви лекарства в ЕС