Дело C-405/17 P: Жалба, подадена на 4 юли 2017 г. от Красимира Георгиева Младенова срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 24 април 2017 г. по дело T-814/16, Красимира Георгиева Младенова/Европейски парламент