Писмен въпрос E-005986/11 Debora Serracchiani (S&D) до Комисията. Случая с Мариам Бареман