Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna