Predlog UREDBA SVETA o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom, dogovorjenim med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama