Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов в съответствие с протокола, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни