Arrest van het Hof (Derde kamer) van 5 oktober 2010. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 5 oktober 2010.#J. McB. tegen L. E..#Verzoek om een prejudiciële beslissing: Supreme Court - Ierland.#Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid – Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Kinderen waarvan de ouders niet gehuwd zijn – Gezagsrecht van vader – Uitlegging van begrip ‚gezagsrecht’ – Algemene rechtsbeginselen en Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.#Zaak C-400/10 PPU.