Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Gospodarka UE: przegląd za 2006 r. Wzmocnienie strefy euro: najważniejsze priorytety polityki COM(2006) 714 końcowy — SEC(2006) 1490