Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta EU:n vuoden 2006 talouskatsaus — Euroalueen vahvistaminen: politiikan painopisteet KOM(2006) 714 lopullinen — SEC(2006) 1490