Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal ELi majandus: 2006. aasta ülevaade. Euroala tugevdamine: poliitika põhilised prioriteedid KOM(2006) 714 lõplik — SEK(2006) 1490