Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Hospodářství EU: Bilance 2006 Posílení eurozóny: hlavní politické priority KOM(2006) 714 v konečném znění – SEC(2006) 1490