Писмен въпрос E-3790/09, зададен от Andreas Mölzer (NI) на Комисията. Разходи във връзка с лицата, търсещи убежище (нова директива относно правото на убежище)