Писмен въпрос E-7276/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Люксембург