Писмен въпрос E-002797/11 Zigmantas Balčytis (S&D) до Комисията. Намаляване на кредитния рейтинг на държавния дълг на Гърция и необходимост за Европейския съюз да създаде своя агенция за кредитен рейтинг