Писмен въпрос E-003149/11 Corina Creţu (S&D) до Комисията. Река Йордан