Писмен въпрос E-012031/11 Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията. Полицейско насилие при евикция — физическо малтретиране, нараняване, прекомерно използване на сила и унизително отношение от страна служителите на националната полиция