Писмен въпрос E-008717/11 Georgios Papanikolaou (PPE) до Комисията. Финансиране на програми за борба срещу незаконната имиграция в Турция