Дело T-186/11: Решение на Общия съд от 7 март 2013 г. — Schönberger/Парламент (Жалба за отмяна — Право на петиция — Петиция, отправена до Европейския парламент — Петиция, която е обявена за допустима — Решение, с което се слага край на производството по петицията — Акт, който не подлежи на обжалване — Недопустимост)