Дело F-90/09: Иск, предявен на 4 ноември 2009 г. — Ernotte/Комисия