Писмен въпрос E-004805/11 Andreas Mölzer (NI) до Комисията. Пестицидите в храните