Писмен въпрос E-012521/11 Charles Tannock (ECR) до Комисията. Правата и свободите на жените в крайно ортодоксалните части на Израел