Писмен въпрос E-6762/09, зададен от Nikolaos Chountis (GUE/NGL) на Комисията. Право на родителски отпуск на мъжете, наети на работа в гръцките въоръжени сили (F.A.)