Дело T-574/08: Решение на Общия съд от 7 ноември 2012 г. — Syndicat des thoniers méditerranéens и др./Комисия (Извъндоговорна отговорност — Риболов — Опазване на рибните ресурси — Възстановяване на запасите от червен тон — Извънредни мерки за забрана на риболова от кораби с мрежи гъргър — Необичайна вреда)