Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2020/200 (2020. gada 11. februāris) par Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) misijas vadītāja iecelšanu un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/2075 (EUMM Georgia/1/2020)