Дело T-344/04: Решение на Първоинстанционния съд от 19 юли 2007 г. — Bouychou/Комисия ( Извъндоговорна отговорност — Решение за възстановяване на държавни помощи, предоставени от Франция на дружество Stardust Marine — Отмяна на решението с решение на Съда )