Zadeva C-171/08: Tožba, vložena 25. aprila 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Portugalski republiki