Cauza C-171/08: Acțiune introdusă la 25 aprilie 2008 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză