Asia C-171/08: Kanne 25.4.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta