Kohtuasi C-171/08: 25. aprillil 2008 . aastal esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik