2010/574/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 21 септември 2010 година относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2010/15)