Дело C-267/07: Определение на председателя на Съда от 14 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Словения