Писмен въпрос P-1820/10, зададен от Jutta Steinruck (S&D) на Комисията. Държавни помощи — изменение на нидерландската система за социални жилища (Решения № E 2/2005 и № 642/2009)