Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 14. december 2011 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed (ECB/2011/25) (2011/870/EU)