Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2010 г. относно предложението за решение на Съвета относно одобряването, от името на Европейския съюз, на Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))